SKOLAVSLUTNING FREDAGEN DEN 10 JUNI

Fredagen den 10 juni är det skolavslutning för årkurs 7 och 8. Det är avslutning för elever och personal i idrottshallen med start kl. 9.00. Efter avslutningscermonin träffar respektive klass sina ansvarlärare och fikar tillsamans innan dagen avslutas.

Senast uppdaterad: 30 maj 2022