Mora spåret -PRAO

7-9 juni

Praktisk arbetslivsorientering

Hej!

Vad roligt att du har valt att ha PRAO de sista dagarna på terminen! PRAO står för praktisk arbetslivsorientering och är ett roligt tillfälle att få testa på arbetslivet.

I Mora kommun arbetar vi med något som heter Moraspåret och detta hör till gruppen arbetsliv där man arbetar för olika samarbeten mellan skola och arbetsliv. Här nedan kommer lite information som är bra att veta innan man går ut på PRAO.

Arbetstider och säkerhet

Du får inte utföra PRAO mellan kl. 20.00-06.00 och det finns en riktlinje med minst 6 timmar/dag. Du kommer själv överens med praoplatsen om lämpliga tider. Prao:n får inte innebära några risker för elevens hälsa och säkerhet. Samtliga praoplatser ska följa Arbetsmiljöverkets direktiv kring arbetsmiljö och säkerhet vid prao/praktik.

Sjukanmälan

Blir du sjuk ska du meddela både arbetsplatsen och skolan. Be dina föräldrar att sjukanmäla via Dexter som vanligt.

Matersättning

Om du gör din PRAO i Mora ska måltiden om möjligt intas på närmaste högstadie-skola. I annat fall så utgår ersättning med 30:-/dag. Ersättningen söks i efterskott och betalas ut när underlaget från PRAO-platsen har inkommit till SYV. Blankett för utbetalning finns hos SYV efter PRAO-tidens slut.

Prao på annan ort

Om du gör din PRAO på annan ort kan du söka matersättning med 30 kr/dag. Skolan ger ingen ersättning för resor eller boende under prao.

Försäkring

Skolförsäkringen gäller under prao-arbetsdagen, även under resan till och från praoplatsen. Försäkringen gäller inte på fritiden. Fullständiga försäkringsvillkor finns på Mora kommuns hemsida www.morakommun.se Länk till annan webbplats. under fliken Barn- och utbildning och länken försäkringar.

Problem på PRAO-platsen

Om det uppstår problem under praktikperioden så kontaktar ni SYV eller elevens studiepedagog som kan hjälpa till.

Har du några frågor eller funderingar så hör av dig till din SYV eller studiepedagog.

Hälsningar Karolina Treson, Studie- och yrkesvägledare

Karolina.treson@mora.se

Senast uppdaterad: 6 maj 2022