Information inför utvecklingssamtal

Hej,

Under första delen av höstterminen har ansvarsläraren för ert barn haft samtal med er för att utvärdera stödinsatserna.

Efter höstlovet kommer ni att bli inbjudna till ett utvecklingssamtal på skolan. Ett omdöme kommer att skickas hem till er vårdnadshavare och är en samlad bedömning i de ämnen som eleven läst.

Eleverna på Noret 7-9 arbetar under en schemabrytandedag med att göra en presentation där de reflekterar över sin skolgång. Eleven kommer sedan att hålla i sitt eget utvecklingssamtal med hjälp av sin presentation och med stöd av läraren.

Hjärtligt välkomna på höstens elevledda utvecklingssamtal!

Väl mött,

Josephine Seveborg, rektor Noretskolan 7-9

Senast uppdaterad: 21 oktober 2021