Upplägg simundervisning vecka 42

Simundervisningen kommer att ske på elevens ordinarie idrottslektioner i Mora simhall.

Därför får eleven tid på sig att ta sig från skolan innan simundervisningen börjar. Detta gör att lunch och lektioner före och efter simundervisningen kan påverkas. Vill eleven åka buss till simningen men inte har busskort så finns det bussbiljetter att få av ansvarslärarna.

Under vecka 42 kommer elever som inte simmade förra gången att få tid för det innan undervisning om livräddning påbörjar. Simundervisning i vecka 47 blir bara ett uppsamlingstillfälle.

Det är extra viktigt att simma under vecka 42 för elever som går i åk 9 eftersom simlektionen under vecka 47 går bort på grund av PRAO:n.

Tjejer – måndag 18/10

 • 11:45 Börja gå från Noretskolan till bussplatsen
 • 12:02 Går bussen 141 från Noret köpcentrum läge B vid Willys
 • 12:13 Bussen kommer fram till Morastrand. Promenera till simhallen
 • 13:00 Idrottsläraren möter upp gruppen vid entrén
 • 13:10 Startar sim- och livräddningslektion
 • 14:00 Avslut på skoldagen

Förslag på återresa till skolan:

 • 14:45 Åker bussen 324 från Morastrand läge B
 • 14:55 Ankomst till Noretskolan

Killar – fredag 22/10

 • 10:30 Under hemkunskap gör eleverna en baguette till lunchen
 • 11:25 Börja gå från Noretskolan till bussplatsen
 • 11:40 Går bussen 51 från Noret köpcentrum läge A vid McDonalds
 • 11:48 Bussen kommer fram till Morastrand. Promenera till simhallen.
 • 12:05 Idrottsläraren möter upp gruppen vid entrén
 • 12:15 Startar sim- och livräddningslektion
 • 13:00 Avslut på skoldagen

Förslag på återresa till skolan:

 • 13:30 Åker bussen 324 från Morastrand läge B
 • 13:40 Ankomst till Noretskolan

Vid frågor om simundervisningen hör gärna av dig till idrottslärare martina.norlin@mora.se. Vid frågor om upplägget för simlektionen kontakta ansvarslärare.

Senast uppdaterad: 15 oktober 2021