Prao information

Till elever och målsmän i årskurs 9

Snart är det dags för elever i årskurs 9 att göra sin PRAO-period.

PRAO:n innebär att eleven ska prova på att vara på en eller flera arbetsplatser under en vecka för att bl a få en inblick i arbetslivet, se skillnaden mellan skolans värld och arbetslivet och att själv få se vad som krävs av kunskaper och praktiskt handlag för att klara av ett specifikt arbete.

9A och 9B har sin PRAO, vecka 46, 15-19 nov

9C och 9D har sin PRAO, vecka 47, 22-26 nov

7-9A har sin PRAO, vecka 47, 22-26 nov

Eleverna får själva bestämma och ta kontakt med något företag de tycker verkar vara intressant. Vi förbereder dem i skolan på denna uppgift.

Uppgifter om praoplatser ska vara inskrivna i samverka.nu senast den tisdag den 9 november. Dom elever som vill får en blankett för detta av mig men uppgifterna på blanketten ska föras in i samverka.nu. Innan jag kan godkänna platsen så måste arbetsgivaren fylla i en riskbedömning som finns på samverka.nu och som jag skickar ut påminnelse om. Det finns PRAO-platser inlagda på samverka.nu och dessa kan man gå in och boka, då behöver man ändå höra av sig till arbetsplatsen och bekräfta sin bokning.

För de elever som behöver hjälp med att ordna praoplats hjälper jag naturligtvis till. Det är lättare att hitta en bra plats om eleven kontaktar mig i god tid.

Prao på annan ort

Om eleven vill göra sin PRAO på annan ort är det ok från skolans sida. Matersättning utgår med 30 kr/dag. Skolan ger ingen ersättning för resor eller boende under perioden. För att PRAO:a utanför kommunen behövs vårdnadshavares godkännande. Som godkännande räknas vårdnadshavares namnunderskrift på blanketten.

Matersättning

Om eleven gör sin PRAO i Mora ska måltiden om möjligt intas på närmaste högstadieskola. I annat fall så utgår ersättning med 30:-/dag. Ersättningen söks i efterskott och betalas ut när underlaget från PRAO-platsen har kommit tillbaks till mig. Blankett för utbetalning finns hos mig efter PRAO-tidens slut.

Försäkring

Skolförsäkringen gäller under prao-arbetsdagen, även under resan till och från praoplatsen. Försäkringen gäller inte på fritiden. Fullständiga försäkringsvillkor finns på Mora kommuns hemsida, under fliken Barn- och utbildning och länken försäkringar.

Problem med PRAO-platsen

Om det uppstår problem under praktikperioden så kontaktar du mig eller elevens klassföreståndare snarast.

Sjukanmälan

Blir eleven sjuk ska han/hon meddela både arbetsplatsen och skolan.

Till Noretskolan sjukanmäler du via Dexter som vanligt.

Har du några frågor eller funderingar så hör av dig till mig.

Karolina (Lina) Treson

Studie- och yrkesvägledare

tel: 0250/266 86

mail: karolina.treson@mora.se

Senast uppdaterad: 12 oktober 2021