MORASPÅRET - AKTIVITETER FÖR ELEVERNA 1-2 JUNI

Moraspåret handlar om att utveckla samverkan mellan grundskola och arbetsliv genom att elever får mer kunskap och intresse för företag och de offentliga yrken som finns i Mora. För att matcha gymnasiets utbildningar har vi valt att rikta in oss på områdena arbetsliv, kultur och friskvård. Målet är att engagera näringsliv, arbetsliv och skola för att göra skillnad för ungdomarna som ska göra framtida yrkesval och hitta ett bra arbete. Det ska på sikt leda till bättre kompetensförsörjning och matchning på arbetsmarknaden i Mora. Framtidens medarbetare finns i skolan! De sista dagarna får elverna välja aktivitet efter intresse inom Moraspårets områden.

Med ” Moraspåret” i fokus kommer 1 juni och 2 juni att vara valbara för alla elever. Eleverna har valt ett av språen nedan.

Arbetsliv = Prao. Väljer de detta alternativ kommer de själva att behöva ordna en praoplats. De kommer att få besök på sin praoplats av lärarna/personalen från skolan. Blankett skickas hem och skrivs under av er vårdnadshavare. Lämna in senast fredag 26/5.

Kultur = Kultur handlar om språk, konst, värderingar, traditioner, livsmönster och musik. Gillar eleven ämnena bild, musik, svenska, slöjd, SO eller kanske är nyfiken på kulturella platser i Mora så är det ett bra val.

Friskvård = Här erbjuds möjligheten att prova på olika aktiviteter som stärker hälsa och välmående. Kanske kommer eleven hitta en framtida hobby? Utbudet av sport- och friluftsaktiviteter i Mora är stort. Gemenskap är ett nyckelord!

Mer information om respektive spår kommer inom kort.

 

Senast uppdaterad: 25 maj 2023