Fortsatt frukostservering på Moras högstadier

Från kökspersonalen och kostenheten kommer positiva signaler om nöjda elever och en lugn och trygg start på skoldagen. Det finns därför en stor samstämmighet i vikten av att fortsätta servera frukost på Moras högstadieskolor även under det kommande läsåret.

Under vårterminen har högstadieskolorna i Mora börjat servera frukost till alla elever. Nu har frukostserveringen utvärderats genom att eleverna har fått lämna sina synpunkter, muntligt och via en enkät. Det är ca. 15% av alla elever som väljer att äta frukost på skolan och de positiva omdömena är många. Det samma gäller de effekter som skolan ser att frukosten ger. Bland de positiva effekterna kan nämnas att fler elever nu har mer energi att ta sig an skoldagen och att frukoststunden, förutom nödvändig energi, erbjuder en lugn stund att umgås och komma igång.

Från kökspersonalen och kostenheten kommer positiva signaler om nöjda elever och en lugn och trygg start på skoldagen. Det finns därför en stor samstämmighet i vikten av att fortsätta servera frukost på Moras högstadieskolor även under det kommande läsåret.

Senast uppdaterad: 23 maj 2023