Noretskolan 7-9 har tilldelats pedagogiska priset

Noretskolan 7-9 har tilldelats För - och grundskolenämndens pedagogisk pris 2023 för arbetet med att utveckla ett tillgängligt lärande, vilket innebär att man anpassar miljöer, arbetssätt och förhållningssätt så att förutsättningarna för varje elev blir det allra bästa.

Bild

Personalen på Noretskolans högstadium tillsammans med biträdande rektor Silvia Magaña Medina, rektor Josephine Seveborg samt för- och grundskolenämndens ordförande Carina Jannesson Sjöberg (M).

Förändringsarbetet inleddes redan 2020 och har skett i tre steg. Arbetet har lett till att undervisningen nu är mer anpassad för alla och att skolan har organiserat sig så att inkluderingen har ökat markant. Noretskolan har som en del i arbetet även utvecklat arbetssätt för att främja skolnärvaron.

- Noretskolans arbete är oerhört viktigt och lägger grunden för elevernas möjlighet att ta till sig den undervisning som bedrivs. Tillgänglighetsarbetet som genomförts på Noretskolan ska bli jätteintressant att följa och jag hoppas att vi inom närtid kan börja se resultat genom ökad måluppfyllelse, säger För - och grudskolenämndens ordförande Carina Jannesson Sjöberg.

Senast uppdaterad: 3 februari 2023