Respekt, trygghet, studiero och trivsel för alla

Under vecka 48 kommer vi att påbörja ett arbete kring likabehandling med alla klasser i årskurs 7. Arbetet har också påbörjats i några klasser i årskurs 8 och 9.

Under vecka 48 kommer vi att påbörja ett arbete kring likabehandling med alla klasser i årskurs 7 i form av klassamtal. Insatsen är en del av arbetet som beskrivs i vår likabehandlingsplan och läroplanens kapitel 1 och har även påbörjats i årskurs 8 och 9.

Vi vill med insatsen arbeta för att främja alla elevers hälsa och välbefinnande samt bidra till att eleverna utvecklar förståelse för egna och andras rättigheter. Tiden på högstadiet är en del av elevernas resa mot fortsatta studier och som det står beskrivet i läroplanen är skolans uppdrag att förbereda eleverna för att leva och verka i samhället.

Arbetet sker under klasstid och leds av biträdande rektor Silvia Magaña Medina och rektor Josephine Seveborg. Under samtalen kommer eleverna få arbeta med och diskutera rättigheter och skyldigheter utifrån begreppen respekt, trygghet, studiero och trivsel.

Vad kan DU göra för att öka respekten, tryggheten, studieron och trivseln för dig och din klass? Det är frågan som eleverna kommer att få svara genom att välja från ett till sex alternativ: lyssna, sitta still, telefon, ansvar, material, iPad.

Klicka på denna länk , 267.6 kB. för att ta del av presentationen.


Senast uppdaterad: 7 december 2022