Nästa vecka är det simvecka

Simning för alla elever nästa vecka

Simundervisningen på högstadiet är i Mora simhall. Under denna vecka har eleverna till viss del schemabryt, vilket innebär att berörda elever frångår ordinarie schema för simundervisning enligt schema nedan. De elever som inte har simning är kvar i skolan och går på lektioner enligt ordinarie schema.

För transport ner till simhallen gäller antingen kommunal buss (aktuell busstid blir eleverna informerade om), cykel eller egen skjuts. Vill eleven åka buss till simningen, men inte har egen busskort, finns det bussbiljetter att få av studiepedagogerna.

Efter avslutad simundervisning slutar eleverna för dagen nere vid simhallen.

Vilken dag och tid som eleverna skall simma står i respektive årskurs kalender här på hemsdian. Vid frågor kontkta idrottslärarna:

martina.norlin@mora.se

magnus.sjostrom@mora.se

anders.lindekrantz@mora.se

Vi har tre veckor med simning denna termin:
Hösttermin vecka: 37, 42, 47

På Noretskolan använder vi simundervisningen till:
Simning som träningsform.
Livräddning.
Badvett och säkerhet i och kring vatten.

Senast uppdaterad: 14 oktober 2022