Välkomna till höstens föräldramöten!

Föräldramöten på Noret 7-9 den 13/9 och den 14/9

Alla vårdnadshavare är hjärtligt välkomna till föräldramöte på Noretskolan 7-9. Vi kommer att ha möten vid två olika tillfällen. En kväll för årskurs 7 och 8 och en kväll för årskurs 9 och 7-9a. På mötet kommer vårdnadshavare i respektive klass träffa ansvarslärarna och få information om skolan, arbetssätt, undervisande lärare och mycket annat.

Ni vårdnadshavare, som har barn i årskurs 9, får efter informationen från ansvarslärarna också information av vår studie- och yrkesvägledare om kommande gymnasieval.

Tisdag den 13/9 föräldramöte för årkurs 7 och 8 kl. 18.00-19.0

Onsdag den 14/9 föräldramöte för årskurs 9 och 7-9a kl. 18.00-19.00

Plats: Högstadiet på Noretskolan. Vilket klassrum ni skall vara i meddelas på plats.

Varmt välkomna önskar all personal på Noretskolan 7-9

Senast uppdaterad: 12 september 2022