SKOLSTART

Noretskolan 7-9 vill hälsa alla elever välkomna till ett nytt läsår. Skolan börjar måndagen den 15 augusti. Årkurs 7 samlas vid flaggstången på Noretskolan kl. 8.45. Årkurs 8 och 9 träffas i Hemus kl. 8.30. Den första skoldagen slutar kl. 12.00 och innan eleverna går hem serveras lunch. Mer information om dagens innehåll kommer nästa vecka.

Senast uppdaterad: 5 augusti 2022