Temavecka på Noret 7-9 - Kärleken är fri

Nästa vecka kommer vi ha en temavecka på Noret 7-9 som går under namnet ”Kärleken är fri”. Kärleken är fri är ett projekt som Rädda barnen har startat. Det handlar, precis som namnet säger, om att kärleken är fri, att var och en har rätt att älska vem de vill. Projektets syfte är också att arbeta med respekt för alla människor lika värde. Kärleken är fri är ett samarbete med socialtjänsten, polisen och ungdomsmottagningen. Under Noretskolans kärleksvecka finns också ett samarbete med Nätsmart Mora och Prinsparets stiftelse.

Under veckan kommer alla klasser att ha ett lektionspass tillsammans med personal från dessa organisationer, åk 8 och 9 på temat Kärleken är fri och åk 7 på temat nätsmarthet. Klassrumsbesöken sker på ordinarie lektionstid och eleverna läser enligt schema. Aktörerna finns under hela veckan på plats i vårt uppehållsrum där de har en utställning, ger information och samtalar med eleverna.

Senast uppdaterad: 25 mars 2022