Instruktioner för hur planeringar, uppgifter och lektionsinnehåll kan hittas i Teams

För att kunna stötta ditt barn hemifrån vid exempelvis läxläsning eller vid hög frånvaro kommer här en instruktion för hur du hittar i vår kommunikationskanal, appen Teams. Observera att du som vårdnadshavare kommer åt Teams via ditt barns skolipad.

I appen Teams, som alla elever har på sina iPads, finns olika team: ett för klassen och några för språkval och grupper. I dessa team finns också olika ämneskanaler.

  • I klassteamet under allmäntkanalenkan du hitta allmän information till klassen. Det kan exempelvis handla om schemabrytande aktiviteter eller annat som berör hela klassen.
  • I klassteamet underklasstidkanalen skrivs information som berör klasstiden.
  • I ämneskanalernafinns information om varje ämne. Där hittar du planering i ämnet, uppgifter och lektionsinnehåll. Dessa kan se något olika ut för olika ämnen. Nedan kommer en instruktion för hur du kan orientera dig i en ämneskanal:
  1. Gå in på ditt barns Teams-app.
  2. Leta upp den ämneskanal du är intresserad av.
  3. När du klickar på ämneskanalen hittar du inlägg från läraren som undervisar i ämnet. Dessa kan handla om lektionsinnehåll eller annan information om ämnet. I samma flöde publiceras också uppgifter som eleverna ska göra (uppgifter är tydligt uppmärkta i flödet och kan även kommas åt genom kanalen som heter uppgifter).
  4. I varje ämne finns också flikar högst upp på sidan. I fliken arbetsmaterial finns en planering och arbetsmaterial i ämnet. På Ipads och telefoner behöver du klicka på fliken MER för att komma åt arbetsmaterialsfliken.
  5. Om du inte hittar det du söker i ämnet kan du kontakta ämnesläraren i chatten på teams eller via mejl.

Hemsidan, kalendern

På noretskolan.se ->vald årskurs->kalendern kan du även få en sammanfattning av provdatum och sista inlämningsdatum på uppgifter. Där skrivs också schemabrytandeaktiviteter in. Observera att kalendern enbart är för detta. För mer information om prov och inlämningar gäller appen Teams.

(Kalendern är enklare att se via datorn men vi arbetar med att få till en bättre mobilversion)

Senast uppdaterad: 22 februari 2022