Ny plan mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering

Nu är vår Plan mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering upprättad och kommer gälla under 2022. Planens syfte är att tydliggöra och strukturera verksamheten så att den blir tydlig och likvärdig för samtliga som arbetar i skolan, för elever och vårdnadshavare i hur vi arbetar med de målsättningar som vi har. Den skall tydliggöra främjande, förebyggande och åtgärdande arbete för alla på Noretskolan 7-9.

Planen har tagits fram utifrån kommunövergripande trygghetsenkät, diskussioner i elevgrupper, Noretskolans egen trygghetsenkät, enskilda samtal med elever, både formella och informella samt diskussioner i personalgruppen. Här kan ni läsa planen i sin helhet.  , 475.7 kB.

Senast uppdaterad: 11 februari 2022