Simundervisning vecka 5

Simningen sker på elevens ordinarie idrottslektioner. Därför får eleven 40 minuter på sig att ta sig från skolan innan simundervisningen börjar och 40 minuter på sig att ta sig till skolan från simhallen innan nästa lektion börjar. Detta gör att lunch och lektioner före och efter simundervisningen kan påverkas.

Är simningen den sista lektionen för dagen så slutar eleven vid simhallen.

Vill eleven åka buss till simningen men inte har busskort så finns det bussbiljetter att få av studiepedagogerna.

Vid frågot kontakta klassens idrottslärare.

Klicka på nyheten för att se tider för respektive klass

Måndag:

7:45- 8:45 Klass 7B- Killar (Magnus)

10:10-11:10 Klass 7A- Tjejer (Magnus)

13:10-14:00 Klass 7-9a- Tjejer (Martina)

Tisdag:

7:45-8:45 Klass 7C- Killar (Magnus)

9:00- 10:00 Klass 8A- Killar (Martina)

10:30-11:30 Klass 8C- Killar (Anders)

12:30-13:10 Klass 9D- Killar (Anders)

13:25-14:25 Klass 8B- Killar (Anders)

Onsdag:

8:55-9:35 Klass 7A- Killar (Magnus)

9:00-10:00 Klass 9C-Killar(Anders)

10:00- 11:00 Klass 7B- Tjejer (Magnus)

12:35-13:15 Klass 9B- Tjejer (Martina)

13:25-14:25 Klass 9A- Tjejer (Martina)

13:25- 14:25 Klass 8D- Tjejer(Anders)

14:40-15:30 Klass 7D- Tjejer (Anders)

14:40-15:40 Klass 7C- Tjejer(Magnus)

Torsdag:

8:50- 9:30 Klass 7D- Killar (Anders)

9:50-10:50 Klass 9D- Tjejer (Anders)

10:50-11:50 Klass 9C- Tjejer (Anders)

Fredag:

7:45-8:45 Klass 8D- Killar (Anders)

8:55-9:55 Klass 9B- Killar (Martina)

10:00-11:00 Klass 8B- Tjejer (Anders)

10:40-11:20 Klass 9A- Killar (Martina)

11:05-12:05 Klass 8C- Tjejer (Anders)

12:15-13:05 Klass 7-9a – Killar (Martina)

13:20-14:20 Klass 8A- Tjejer (Martina)

Senast uppdaterad: 26 januari 2022