Föräldragrupper våren 2022

Här kan du träffa andra föräldrar för diskussion och reflektion över föräldraskapets utmaningar. Mer info om våra kurser hittar du på webben:
morakommun.se/sök på föräldraskapsstöd. Begränsat antal platser för att säkerställa minskad smittspridning.

Bild
Senast uppdaterad: 18 januari 2022