Simundervisning vecka 47

Simningen sker på elevens ordinarie idrottslektioner. Därför får eleven 40 minuter på sig att ta sig från skolan innan simundervisningen börjar och 40 minuter på sig att ta sig till skolan från simhallen innan nästa lektion börjar. Detta gör att lunch och lektioner före och efter simundervisningen kan påverkas.

Är simningen den sista lektionen för dagen så slutar eleven vid simhallen.

Vill eleven åka buss till simningen men inte har busskort så finns det bussbiljetter att få av studiepedagogerna.

Vid frågot kontakta klassens idrottslärare.

Klicka på nyheten för att se tider för respektive klass

Bild

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Måndag:

7:45- 8:45 Klass 7B- Killar (Magnus)

9:00-9:40 Klass 8A- Tjejer (Martina)

10:10-11:10 Klass 7A- Tjejer (Magnus)

10:55-11:55 Klass 9A (Martina)

13:10-14:00 Klass 7-9a (Martina)

Tisdag:

7:45-8:45 Klass 7C- Killar (Magnus)

9:00- 10:00 Klass 8A- Killar (Martina)

10:30-11:30 Klass 8C- Killar (Anders)

13:25-14:25 Klass 8B- Killar (Anders)

Onsdag:

8:55-9:35 Klass 7A- Killar (Magnus)

10:00- 11:00 Klass 7B- Tjejer (Magnus)

13:25- 14:25 Klass 8D- Tjejer (Anders)

14:40-15:30 Klass 7D- Tjejer (Anders)

14:40-15:40 Klass 7C- Tjejer (Magnus)

Torsdag:

8:50- 9:30 Klass 7D- Killar (Anders)

Fredag:

7:45-8:45 Klass 8D- Killar (Anders)

8:55-9:55 Klass 9B (Martina)

10:00-11:00 Klass 8B- Tjejer (Anders)

11:05-12:05 Klass 8C- Tjejer (Anders)

12:15-13:05 Klass 7-9a Martina

Senast uppdaterad: 18 november 2021