Välkomna på höstens utvecklingssamtal!

Nu närmar vi oss höstlov och det är dags för mitterminsomdömen och utvecklingssamtal på Noret 7-9. Omdömet skickas hem till vårdnadshavare och är en samlad bedömning i de ämnen som eleven läst. Om eleven riskerar att inte uppnå målen i ämnet skickas också en betygsvarning som beskriver varför eleven riskerar att inte nå betyg samt en plan för hur eleven ska nå minst E-nivå i ämnet.

Bild

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Hej,

Nu närmar vi oss höstlov och det är dags för mitterminsomdömen och utvecklingssamtal på Noret 7-9. Omdömet skickas hem till vårdnadshavare och är en samlad bedömning i de ämnen som eleven läst. Om eleven riskerar att inte uppnå målen i ämnet skickas också en betygsvarning som beskriver varför eleven riskerar att inte nå betyg samt en plan för hur eleven ska nå minst E-nivå i ämnet.

Under vecka 45 är Ni välkomna på utvecklingssamtal. Eleverna på Noret 7-9 arbetar under en schemabrytandedag med att göra en presentation där de utifrån mitterminsomdömet och andra frågeställningar reflekterar över sin skolgång. Eleven kommer sedan att hålla i sitt eget utvecklingssamtal med stöd av läraren. En separat inbjudan skickas ut via mail.

Mitterminsomdömet skickas hem innan höstlovet och vid specifika ämnesfrågor ber jag er kontakta respektive ämneslärare. Kontaktuppgifter till alla lärare finns på hemsdian under respektive årskurs.

Hjärtligt välkomna på höstens elevledda utvecklingssamtal!

Väl mött,

Josephine Seveborg, rektor Noretskolan 7-9

Senast uppdaterad: 20 oktober 2021