Barn och ungas påverkan av coronapandemin

Hej!

I maj svarade ni elever på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet i Mora och
Orsa kommun på en enkät som handlade om hur ni som barn och unga har haft
det under coronapandemin. De svar ni gav har samlats ihop i två rapporter, en
för Mora och en för Orsa. Rapporterna hittar ni på skolornas hemsidor.
Era åsikter och upplevelser är viktiga i arbetet med att göra våra kommuner
ännu bättre för barn och unga att leva i. Har ni några frågor om
undersökningen är ni varmt välkomna att kontakta någon av oss.
Stort tack för att ni svarade på enkäten!

Se resultatet här , 379.9 kB.

Vänliga hälsningar:

Lina Pettersson Ungdomsstrateg Mora kommun

0250-260 97 lina.pettersson@mora.se

Christina Nordmark Ungdomsstrateg Orsa kommun

0250-55 22 24 christina.nordmark@orsa.seSenast uppdaterad: 1 oktober 2021