Om grundsärskolan

Grundsärskolan i Mora är belägen på Noretskolan. Vi har elever från årskurs 1 till 9.

Klasserna på grundsärskolan är små och personaltätheten hög för att tillgodose varje enskild elevs behov.

På grundsärskolan har vi stort fokus på att höja elevernas självkänsla och självständighet. Vi arbetar med tydlig struktur för att göra dagen och tillvaron begriplig för eleverna.

Grundsärskolan följer en egen kursplan med ämnen och/eller ämnesområden. Vi strävar mot att alla elever ska utvecklas så långt som möjligt, både kunskapsmässigt och som individ.

Grundsärskolan har också fritidsverksamhet för elever upp till 12 år som man kan ansöka om vid behov.

Länk till Skolverkets broschyr: Grundsärskolan är till för ditt barn Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 17 september 2021