Veckobrev v.10

Vi har möblerat om lite i vårat stora klassrum och upplever att vi har en fin arbetsro hos eleverna även nu.

Ett stort engagemang och motivation ser vi hos alla, därför känns det som vi har rätt nivå på arbetsuppgifterna. Kan tänka oss att alla är trötta på kvällen?

Vi jobbar med bondgårds djuren just nu och fokuserar mer på ett nytt djur varje vecka.

På motoriken har vi en rolig dans som vi hoppas på att vi får visa upp för er någon gång.

Friluftsdag i Hemus har vi haft denna fredag. Hela särskolan var med, och det var olika längd på skidspåren för de olika årskurserna. Alla kommer i mål utifrån sina egna förutsättningar.

Vi påminner om att klicka på länken till enkätfrågorna och svara på frågorna. På så sätt får politikerna ta del om era synpunkter om särskolans arbete.

Ta vara på helgens alla ljusglimtar, hälsar vi i klassen!

Senast uppdaterad: 11 mars 2022