Onsdag 27 oktober
Klockan 08.00 – 14.30

Yrkesvalsdag för åk 8 o 9

Olika yrkeskategorier presenterar sin verksamhet

Information
Datum: Onsdag 27 oktober
Tid: 08.00 - 14.30