Vaccination för barn över 12 år

Alla barn över 12 år ska nu ha fått hem ett brev med information inför vaccination mot Covid-19. Brevet innehåller även en samtyckesblankett och en hälsodeklaration.

 

Kom ihåg att fylla i samtyckesblanketten om vaccination

Inför vaccinationen mot covid-19 för elever mellan 12-15 år ber vi dig som vårdnadshavare att så snart som möjligt skicka in samtyckesblanketten. Det är viktigt att du skickar in blanketten oavsett om du svarar ja eller nej.

Samtyckesblanketten behöver vara ifylld och skickad till oss senast fredag 8 oktober. Vi kommer publicera mer information om när och var vaccinationen kommer genomföras under nästa vecka.

Kontakta elevhälsan om du har frågor eller funderingar om vaccinationen.

Senast uppdaterad: 6 oktober 2021