Tyck till om ditt barn skola- svara på Skolinspektionens vårdnadshavarenkät.

Nu är det dags för Skolinspektionens skolenkät. Enkätresultatet är ett av flera underlag i Skolinspektionens granskning av skolor. Resultatet används även i Skolverkets informationstjänst Utbildningsguiden.skolverket.se

I år ersätter Skolinspektionens enkät För- och grundskoleförvaltningens vårdnadshavarenkät. Länk till grundsärskolan enkät Länk till annan webbplats..

QR-kod

Din kod: YT3PeK

Tack för ditt svar!

Senast uppdaterad: 24 januari 2023