Föräldrainfo om Brott på nätet

Nätsmart Mora

Polisen i Mora informerar om Brott på nätet, 31 maj kl 18:30

Nätsmart Mora i samarbete med Polisen och socialförvaltningen bjuder in vårdnadshavare som har barn i årskurs 1-9 i Moras grundskolor till en informationsträff.

Polisen kommer att informera om:

  • Vart går gränsen för vad som är ett brott på nätet?
  • Vilka brott kan man bli utsatt för och även dömd för?
  • Vad kan det innebära både för den som blir utsatt men också för den som utsätter andra?
  • Nuläget i Mora kommun

Datum: 31 maj

Tid: 18:30

Plats: Mora Gymnasium, Aulan

Vi rekommenderar att du som vårdnadshavare går på den här träffen! Välkomna!

Senast uppdaterad: 18 maj 2022