Ansökan om skolskjuts

Information om skolskjuts inför nästa läsår22/23.

Vårdnadshavare gör en ny ansökan inför varje läsår.

Ert barn som går på grundsärskolan söker på blankett som skolan ger er, du ska alltså inte lämna ansökan i E-tjänsten.

Ni får blanketten i ett kuvert av skolan efter sportlovet.

Ansökan ska fyllas i och lämnas tillbaka till skolan senast den 23 mars.

Elever som har skolskjuts från Orsa skickar ansökan till Skolskjuts Orsa kommun Box 23 794 21 Orsa, senast 27 mars.

Elever som bor i Mora och som har skolskjuts med skolans egna bussar får en blankett utav skolan senare i vår.

Bitr. rektor

Lotta Hedman

Senast uppdaterad: 24 februari 2022