Vi är i sorg.

En elev på Noretskolan har avlidit. Elever och personal får stöd via skolan, vårdnadshavare som har barn i samma klass har fått information.

- Det är oerhört tragiskt, vi är alla väldigt chockade och tagna. Det är svårt att ta in när en ung person går bort. Vi försöker se till att alla som berörs eller står den här eleven nära får information och stöd. Om man har frågor kan man vända sig till oss i skolan.

Cecilia Grudd, Rektor

Lotta Hedman, Biträdande rektor

Senast uppdaterad: 12 januari 2022