Om Färnäs skola

Färnäs skola ligger ca 5 km sydost från Mora centrum. Vi har fina, ljusa lokaler och närhet till en egen skolskog. I anslutning till skolgården har vi en isplan, där vi åker skridskor vintertid.

Innehåll

Senast uppdaterad: 26 februari 2024